Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring
Illustrasjon av dame som holder klode

Hvordan kan design øke farten på det grønne skiftet?

Dette var tema på DOGA-dagene’s frokostmøte i samarbeid med Grafill. Hvilken rolle spiller designbransjen når det kommer til bærekraft?

Et spennende tema som både er komplekst og uoversiktlig. Det finnes en mengde symboler som forteller oss om ulike mål for bærekraft. Eksempelvis har FN 17 bærekraftmål i tillegg til 169 delmål. Så hvordan skal man som designer gripe dette ann?

Designere må endre fokus:

• Ikke bare tenke på estetikk og design for designets skyld
• Forstå hele verdikjeden fra produksjon, distribusjon til forbruker
• Finne balansen mellom estetikk, stek merkevare og miljø
• Det skal være design som gjør forbrukeren ansvarlig ved å velge produktet ditt

Så hvordan vinne kunden:

  • Ved ikke å snakke om alle bærekraftsmålene.
  • Ved å fokusere på bærekraftbegrepene som faktisk er relevante for merkevaren og agere etter dem.

Dette var et kort resymé fra innledning til Camilla Martinussen (daglig leder i designbyrået Goods) som har gjort bærekraft til lønnsom forretning.

Panelpraten i etterkant kom med en oppfordringen til politikerne: de må gå foran og «brøyte vei» ved å endre lover som gjør det enklere å bidra til det grønne skiftet. I panelet satt Ivar Horneland Kristensen (administrerende direktør i Virke), Yngvill Ofstad (bærekraftsansvarlig i Bergans) og Sandro Kværnmo (grunnlegger og kreativ leder i Goods).

Så hva kan vi som designere gjøre i morgen for å bli mer bærekraftige?

Dette var tipsene fra panelet:

  • Finn ditt fokus som er viktigst
  • Samarbeid og delingskultur
  • Gjør designtankegangen synlig