Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

Hvordan kan design øke farten på det grønne skiftet?

Illustrasjon av dame som holder klode

Hvordan kan design øke farten på det grønne skiftet? Dette var tema på DOGA-dagene’s frokostmøte i samarbeid med Grafill. Hvilken rolle spiller designbransjen når det kommer til bærekraft? Et spennende tema som både er komplekst og uoversiktlig. Det finnes en mengde symboler som forteller oss om ulike mål for bærekraft. Eksempelvis har FN 17 bærekraftmål […]