Fauna logo i minuskler

Gode illustrasjoner gir særpreg til både bedrifter og produkter. Jeg illustrerer alt fra kunstferdige tegninger til enkle ikoner for bruk på web.

Illustrasjon valg av hus

Illustrasjon laget til en livstillsak for magasinet Sans.

Hva er egentlig en illustrasjon?
En illustrasjon er et bilde som skal visualisere et budskap eller en ide. Vanligvis en tegning eller et foto som forklarer, pynter eller tolker et tekstinnhold. Illustrasjoner er viktige virkemidler i visuell kommunikasjon. I motsetning til fri billedkunst har illustrasjoner en bestemt hensikt, og verket skal fortelle/formidle noe konkret utover seg selv. Det er vanlig å skille mellom beskrivende, (saklig), illustrasjon og tolkende (personlig og friere), illustrasjon. Ordet illustrasjon betyr å «opplyse».

Visuelle virkemidler
Som illustratør tar jeg i bruk ulike visuelle virkemidler for å fortelle historier med bildene mine. Det viktigste er valg av motiv, men også bildekomposisjonen, det vil si plassering av bildeelementene og størrelsen på dem, bruk av linjer, kontraster og gjentakelser. Bildeutsnittet, bruk av rammer og perspektiv er med på å styre hvordan leseren oppfatter innholdet. Andre virkemidler er bruk av farger, som kan være realistiske eller forklarende, varme eller kalde, dramatiske, dempende eller symbolske. Jeg er opptatt av å lage illustrasjoner som har det riktige visuelle uttrykket i forhold til hva illustrasjonen skal uttrykke og brukes til.

Del på: