Fauna logo i minuskler

Illustrasjon og animasjon til bloggpost om animasjon

Animasjon gir god effekt!
Animasjonen er produsert for å illustrere temaet i en bloggpost på nettsiden min: faunamedia.no Illustrasjonen er tegnet digitalt i Procreate på iPaden.
Animasjonen er animert med en kombinasjon av Procreate og After Effects.