Design og kommunikasjon på alle flater

Design

I kommunikasjonsarbeidet er design et viktig verktøy. Med god design blir du lagt merke til og du skiller deg ut fra mengden.
Designet skal gjenspeile identiteten til et selskap, et produkt eller en organisasjon for å oppnå ønsket effekt.

Fauna leverer design til tradisjonelle flater og til digitale som webdesign.

Illustrasjon

En illustrasjon kan være en tegning eller et bilde som visuelt formidler et budskap eller en idé, oftest knyttet til en tekst. Illustrasjoner brukes også som alternativer til bilder i bøker, aviser, tidsskrifter eller i digitale medier. Med illustrasjon kan også vanskelige situasjoner forklares. 

Fauna leverer ulike illustrasjonsuttrykk til saksillustrasjoner, infografikk og enkle ikoner.

Animasjon

Animasjon gir god effekt og oppmerksomhet på digitale flater. Med animasjon kan du gi liv til en analog illustrasjon til å bevege seg på digitale flater. Det skaper interesse og oppmerksomhet og en fin måte å skille seg ut på. Med animasjoner kan man dessuten forklare komplekse ting på en enkel og morsom måte.

Fauna leverer animasjoner til ulike formål.