Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

Forum for Natur og friluftsliv og Friluftlivets uke 2021

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte regionene.

I forbindelse med Friluftslivets uke september 2021, fikk Fauna Media i oppdrag å produsere brosjyre og plakat.

I Friluftlivets uke feires norsk natur og friluftsliv. Hele Norge blir inviterert til å bli med ut i naturen. Over hele landet kan man delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommunen. Et fint prosjekt å bidra til.

Oppdrag: Design og produksjon av brosjyre 32 sider og plakat A3
Kunde: Forum for Natur og Friluftsliv (FNF)