Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

Kort oppsummering av 2023

Illustrasjon av en tommel opp for året 2023 og to champisglass som skåler med teksten velkommen 2024.

2023 har vært et spennende og intenst år med en fin balanse mellom jobb og studier!

📚 For faglig oppdatering og påfyll av ny kunnskap har jeg det siste halvannet året kombinert jobb og prosjekter i firmaet mitt med studier i digital markedsføring. Digital markedsføring og design er en fin kombinasjon av fagområder som utfyller hverandre godt.

👩🏼‍💻 Design er et av mange virkemidler for å lykkes med markedsføring, og kunnskap om digitale kanaler danner grunnlaget for å lykkes.
Før man i det hele tatt begynner å snakke om hvilke virkemidler man skal bruke i markedsføringen, må man ha på plass “de tre h-ene” – “hvem” du skal nå, “hva” du skal si og “hvor” du skal si det. Den strategiske planleggingen må være på plass før de kreative virkemidlene utarbeides.

✅ Som en del av studiet digital markedsføring har jeg i høst tatt to eksamener – en eksamen i nettsider, apper og mobilmarkedsføring, og en eksamen i inbound marketing. Begge med veldig gode resultater. Høsten har gitt mye ny kunnskap og relevant innsikt som jeg gleder meg til å bruke i mine kundeprosjekter.

Illustrasjon av prosessen og strategien inbound marketing med noen tips om å lykkes.

🧲 Inbound marketing er en strategisk måte å tenke markedsføring på, og handler om å få kundene til å komme til deg. Fokuset er å gi informasjon målgruppen leter etter eller å løse et problem de har ved å levere relevant og verdifullt innhold. Inbound marketing legger vekt på å skape en relasjon med målgruppen for å oppnå de resultatene du ønsker deg.

🎯 Vi kan gjerne ta en prat om inbound marketing for din virksomhet!

Ønsker alle et riktig godt nytt år! 🥳