Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

SNF årsberetning 2023

Årsberetningen til Sandefjord Næringsforening 2023. Årsberetningen vises på en dataskjerm.

I år fikk jeg oppdraget med å designe og produsere  Årsberetning 2023 til Sandefjord Næringsforening (SNF). Årsberetningen skulle være en digital pdf som skulle lastets ned fra hjemmesiden til SNF. Det var et ønske om et enklere og tydeligere design, så profilen ble justert utfra det. Den digitale pdfen er på 19 sider. Et morsomt oppdrag:-) 

I samme anledning ønsket de en PPT-mal i samme profil.