USN – Forskergruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid

Design av nettside med blogg

Forskergruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter fagområdene musikk, drama og kunst og håndverk.

Karakteristisk for kunstnerisk utviklingsarbeid er at kunnskap genereres gjennom egen estetisk skapende praksis. Kunstnerisk praksis er både forskningstema og forskningsmetode, og kunstneriske verk er både det som blir forsker på og integrert i resultatene av forskningen. Til vanlig følges dette av en eksplisitt dokumentasjon, som regel skriftlig, eller ulike former for fagartikler. Men også her er det viktig med digital publisering for å få frem arbeidene og forskningen som blir gjort.

Jeg designet og satte opp nettsiden for forskergruppen våren 2021, men etterhvert meldte behovet for en blogg seg frem. De ønsket i større grad å ha innhold på siden som fortalte om hvert enkelt prosjekt. Nå er nettsiden og bloggen oppdatert med relevant innhold, og med et innhold som de enkelt kan gjenbruke på andre digitale flater.

Dette er et godt eksempel på en fornuftig bruk av nettside med blogg.

Oppdrag: Webdesign og webredaktør
Kunde: Forskergruppen for estetiske fag på USN