Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

MARKEDSMATERIELL

Markedsmateriell I en tid da det er mye fokus på digital markedsføring, kan det å investere i fysisk markedsmateriell virke gammeldags og utdatert. Men fakta er at det fortsatt finnes en stor verdi i å kunne gi kundene noe håndfast å holde i, som kan minne dem om merkevaren din og hjelpe deg å skille […]

PRESENTASJONER

Presentasjoner Trenger du en presentasjon eller skal du holde et foredrag. Vi designer, produserer og leverer ulike typer presentasjoner. En PowerPoint-mal for prosjektet Storbybarn for OsloMet.

RAPPORTER

Rapporter Vi designer og produserer ulike typer rapporter som eksempelvis årsrapporter og bærekraftsrapporter. Vi kan bidra i hele prosessen med alt fra design, tekst, foto og illustrasjoner og innhenting av trykkpriser.Den ferdige rapporten leveres enten som et trykt eksemplar eller som e digital pdf du kan legge ut på nettsiden din – alt etter hva […]

VISUELL IDENTITET

OsloMet og profil for forskningsprosjektet "Storbybarn"

Visuell identitet En visuell identitet – også kalt grafisk profil – innebærer alle visuelle elementer som logo, farger og fonter en bedrift bruker for å framstå på en viss måte og være gjenkjennbar for sine kunder på ulike flater. Vi leverer alt du trenger for en visuell identitet, tilpasset både fysiske og digitale flater. Vi […]

SNF årsberetning 2023

Årsberetningen til Sandefjord Næringsforening 2023. Årsberetningen vises på en dataskjerm.

SNF årsberetning 2023 I år fikk jeg oppdraget med å designe og produsere  Årsberetning 2023 til Sandefjord Næringsforening (SNF). Årsberetningen skulle være en digital pdf som skulle lastets ned fra hjemmesiden til SNF. Det var et ønske om et enklere og tydeligere design, så profilen ble justert utfra det. Den digitale pdfen er på 19 […]

Kort oppsummering av året 2023

Illustrasjon av en tommel opp for året 2023 og to champisglass som skåler med teksten velkommen 2024.

Kort oppsummering av 2023 2023 har vært et spennende og intenst år med en fin balanse mellom jobb og studier! 📚 For faglig oppdatering og påfyll av ny kunnskap har jeg det siste halvannet året kombinert jobb og prosjekter i firmaet mitt med studier i digital markedsføring. Digital markedsføring og design er en fin kombinasjon av […]