Gründeriet • illustrasjon og animasjon

Illustrasjon av Gründeriet

Gründeriet Illustrasjon og 2d-animasjon Budskapet i filmen forteller om livet som gründer på hjemmekontor, kan ofte være frustrerende 🤯 Ved å få fart på gründerreisen og øke sannsynligheten for å lykkes, kan det å bli en del av kontorfelleskapet på Gründeriet være en løsning 🤩 Denne animasjonen er produsert for Gründeriet i forbindelse med at […]

USN • webdesign

USN – Forskergruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid Design av nettside med blogg Forskergruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter fagområdene musikk, drama og kunst og håndverk. Karakteristisk for kunstnerisk utviklingsarbeid er at kunnskap genereres gjennom egen estetisk skapende praksis. Kunstnerisk praksis er både forskningstema og forskningsmetode, og kunstneriske verk er både det som blir forsker på og integrert […]

Hvorfor blogg i 2022?

Blogging

Hva tenker du på når jeg sier ordet «blogg»? Kanskje forbinder du ordet en såkalt «rosablogg» der det legges ut bilder av dagens treningsøkt, det «perfekte» livet til bloggeren, bloggerens out-fit eller vedkommendes «perfekte» hjem. Men det er ikke det jeg mener med blogg. Mot slutten av 1990-tallet ble «blogg» det store moteordet. En blogg […]

5 tips for sosiale medier

Illustrasjon av mange mennesker

Har du tenkt på hva som får deg til å stoppe opp ved en post i sosiale medier? Hvordan noen poster får mye oppmerksomhet, mens andre poster «detter som en stein»? Her er noen korte 5 tips om hvordan få og holde på oppmerksomhet: 1. Vit hvem du snakker til Du må forstå hvem målgruppen […]

Hvordan kan design øke farten på det grønne skiftet?

Illustrasjon av dame som holder klode

Hvordan kan design øke farten på det grønne skiftet? Dette var tema på DOGA-dagene’s frokostmøte i samarbeid med Grafill. Hvilken rolle spiller designbransjen når det kommer til bærekraft? Et spennende tema som både er komplekst og uoversiktlig. Det finnes en mengde symboler som forteller oss om ulike mål for bærekraft. Eksempelvis har FN 17 bærekraftmål […]

Fra bloggen • illustrasjon og animasjon

En illustrasjon av en hånd med mobil

Illustrasjon og animasjon til bloggpost om animasjon Animasjon gir god effekt! Animasjonen er produsert for å illustrere temaet i en bloggpost på nettsiden min: faunamedia.no Illustrasjonen er tegnet digitalt i Procreate på iPaden. Animasjonen er animert med en kombinasjon av Procreate og After Effects. Les mer på bloggen

Storbybarn • grafisk profil

Profil Storbybarn

Oslo Met og prosjektet storbybarn Grafisk profil og materiell STORBYBARN er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barndom i storbyen som iverksetter forskning, utviklings – og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i storbyen. På denne måten bidrar STORBYBARN til inkluderende praksiser i utdanning og profesjonsfelt gjennom å samle kompetanse fra ulike miljøer […]