Fauna logo i minuskler

Hvordan kan design øke farten på det grønne skiftet?

Illustrasjon av dame som holder klode

Hvordan kan design øke farten på det grønne skiftet? Dette var tema på DOGA-dagene’s frokostmøte i samarbeid med Grafill. Hvilken rolle spiller designbransjen når det kommer til bærekraft? Et spennende tema som både er komplekst og uoversiktlig. Det finnes en mengde symboler som forteller oss om ulike mål for bærekraft. Eksempelvis har FN 17 bærekraftmål […]

Fra bloggen • illustrasjon og animasjon

En illustrasjon av en hånd med mobil

Illustrasjon og animasjon til bloggpost om animasjon Animasjon gir god effekt! Animasjonen er produsert for å illustrere temaet i en bloggpost på nettsiden min: faunamedia.no Illustrasjonen er tegnet digitalt i Procreate på iPaden. Animasjonen er animert med en kombinasjon av Procreate og After Effects. Les mer på bloggen

Storbybarn • grafisk profil

OsloMet og profil for forskningsprosjektet "Storbybarn"

Oslo Met og prosjekt Storbybarn STORBYBARN er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barndom i storbyen som iverksetter forskning, utviklings – og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i storbyen. STORBYBARN bidrar til inkluderende praksiser i utdanning og profesjonsfelt gjennom å samle kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og Oslo kommune. Visjonen «På tvers […]

5 grunner for animasjon

En illustrasjon av en hånd med mobil

Vi mennesker er visuelle vesen. Visste du at vi husker 80 % av det vi ser, mens bare 20 % av det vi leser? En animert video er derfor en morsom og engasjerende måte å kommunisere på. Her er 5 grunner til å bruke animerte videoer: https://faunamedia.no/wp-content/uploads/Animasjon_mobil_1920.mp4 1. Mennesker er visuelle vesener Hva tror du […]

EO • produktillustrasjon

Illustrasjon av en rullestol

Illustrasjon av produkt for rullestol For en kunde har jeg illustrert et produkt som skal brukes i forbindelse med rullestol. Produktet er under utvikling og kunden trengte illustrasjoner for innsalg til potensielle investorer og samarbeidspartnere. Produketet skal enkelt henges på ryggen av stolen eller den kan bæres som en sekk for en assistent eller hjelper. […]

VA Consult • webdesign

Nettsiden til VA Consult vist på en dataskjerm. En mann sitter med ryggen til og ser på nettsiden til VA Consult på mac'en sin.

Ny nettside til VA Consult VA Consult AS er et selvstendig og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen vann, vei og avløp. De har kontorer i Sandefjord, Skien, Drammen og Moss. Fauna har laget ny nettside med ikoner som viser hvilke tjenester de leverer.  Ikonene tar igjen fargene fra logoen. Det ble også tatt nye bilder. Prosjekt: […]

Om design med ukens sitat

Illustrasjon av dame som hopper med en datamaskin på armen

Design blir definert som utformingen av produkter og tjenester som har en god form og funksjon, men også kommunikasjon, egenart og identitet. Design er et engelsk ord som betyr formgivning i bred forstand. Betegnelsen favner områdene håndverk, industri og kunstindustri, og den kan deles opp i blant annet klesdesign, møbeldesign, industridesign og grafisk design. Design har […]