Fauna logo med undertekst digital markedsføring og design

Rapporter

Vi designer og produserer ulike typer rapporter som eksempelvis årsrapporter og bærekraftsrapporter. Vi kan bidra i hele prosessen med alt fra design, tekst, foto og illustrasjoner og innhenting av trykkpriser.
Den ferdige rapporten leveres enten som et trykt eksemplar eller som e digital pdf du kan legge ut på nettsiden din – alt etter hva hvilket behov du har.

Jobbeksempel

Årsberetningen til Sandefjord Næringsforening 2023. Årsberetningen vises på en dataskjerm.
Eksempel på en digital årsberetning for Sandefjord Næringsforening.