Fauna logo med undertekst digital markedsføring og design

Storbybarn • grafisk profil

OsloMet og profil for forskningsprosjektet "Storbybarn"

Oslo Met og prosjekt Storbybarn STORBYBARN er et tverrfaglig forskningsmiljø som forsker på barndom i storby. Målet er forskning- og innovasjonsprosjekter som favner mangfoldet av barn og familier i storbyen. STORBYBARN jobber med å inkludere utdanning og proffesjonsfelt gjennom å samle kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og Oslo kommune. Visjonen «På tvers og tett […]

Gode grunner til animasjon

En illustrasjon av en hånd med mobil

Gode grunner til animasjon https://faunamedia.no/wp-content/uploads/Animasjon_mobil_1920.mp4 Vi mennesker er visuelle vesen. Visste du at vi husker 80 % av det vi ser, mens bare 20 % av det vi leser? En animert video er derfor en morsom og engasjerende måte å kommunisere på. Her er 5 grunner til å bruke animerte videoer: 1. Mennesker er visuelle […]

EO • produktillustrasjon

Illustrasjon av en rullestol

Illustrasjon av produkt for rullestol For en kunde har jeg illustrert et produkt som skal brukes i forbindelse med rullestol. Produktet er under utvikling og kunden trengte illustrasjoner for innsalg til potensielle investorer og samarbeidspartnere. Produketet skal enkelt henges på ryggen av stolen eller den kan bæres som en sekk for en assistent eller hjelper. […]

VA Consult • webdesign

Nettsiden til VA Consult vist på en dataskjerm. En mann sitter med ryggen til og ser på nettsiden til VA Consult på mac'en sin.

Ny nettside til VA Consult VA Consult AS er et selvstendig og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen vann, vei og avløp. De har kontorer i Sandefjord, Skien, Drammen og Moss. Fauna har laget ny nettside med ikoner som viser hvilke tjenester de leverer.  Ikonene tar igjen fargene fra logoen. Det ble også tatt nye bilder. Prosjekt: […]

FNF • friluftlivets uke – brosjyre og plakat

Forum for Natur og friluftsliv og Friluftlivets Uke Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte regionene. I forbindelse med Friluftslivets, fikk Fauna Media i oppdrag å […]

SpråkSmart • bokprosjekt

Pekebok for mennesker med svekket språk SpråkSmart begynte som en studentbedrift og ble etablert av tre vernepleiestudenter. Bakgrunnen for prosjektet var at demensrammede personer mangler et kommunikasjonsverktøy som kan hjelpe dem til å kommunisere med pårørende og helsepersonell. Mennesker som rammes av en demenssykdom er en stor og voksende samfunnsutfordring både nasjonalt og globalt. Fauna […]