Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

Logo til "Jobbsjansen" og "kvinneløftet" Sandefjord

«Jobbsjansen» er et NAV-prosjekt i regi av Sandefjord Kommune. Fokus i prosjektet er å hjelpe invandrerkvinner ut i jobb. Prosjektet kartlegger og tilrettelegger for hva den enkelte kvinne trenger av utdanning, kurs eller fagbrev for å komme ut i jobb. 

Målet er å kvalifisere kvinnene for det norske arbeidsmarkedet. Kvinnene blir fulgt opp gjennom hele prosjektet og  70% av dem som gjennomfører opplegget lykkes.

Sommerfugleffekten er et kjent begrep. Det er en formulering knyttet til såkalte kaotiske systemer. Ved små endringer i forholdene på et visst tidspunkt, kan forplante seg og gi store virkninger senere. «Jobbsjansen» gir positive effekter på sikt, ikke bare for den enkelte kvinne, men også for samfunnet. Med «Jobbsjansen» blir invandrerkvinner «flyvedyktige» slik at de blir uavhengige og klarer seg selv.

Logoen «Jobbsjansen» skal også passe sammen med logoen til «Globale Sandefjord» under tittelen «Globalt nettverk». Undertittelen «Kvinneløftet» skal brukes sammen med logoen ved behov.

Prosjekt: Logodesign
Kunde: «Jobbsjansen»/Sandefjord Kommune