Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

En blogg gir innsikt

En blogg er selve navet i markedsføringen og kan være en effektiv måte å nå målgruppen din på. Relevant innhold i innleggene gir troverdighet og kan gjenbrukes i andre markedsføringskanaler. Dette er en rimelig form for markedsføring og samtidig gir synlighet i google. 

Denne bloggen tar for seg tips, råd og ulike sider ved design og visuell kommunikasjon. For deg som kunde, er det viktig at du kjenner til hvilke virkemidler som finnes innenfor digital kommunikasjon.