Illustrasjon

En illustrasjon kan være en tegning eller et bilde som visuelt formidler et budskap eller en idé, oftest knyttet til en tekst.
Illustrasjoner brukes også som alternativer til bilder i bøker, aviser, tidsskrifter eller i digitale medier.
Med illustrasjon kan også vanskelige situasjoner forklares. 

Fauna leverer ulike illustrasjonsuttrykk til saksillustrasjoner, infografikk og enkle ikoner.