Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

Illustrasjon

En illustrasjon kan være en tegning eller et bilde som visuelt formidler et budskap eller en idé, oftest knyttet til en tekst. Illustrasjoner brukes også som alternativer til bilder i bøker, aviser, tidsskrifter eller i digitale medier. Med illustrasjon kan også vanskelige situasjoner forklares. 

Fauna leverer ulike illustrasjonsuttrykk til saksillustrasjoner, infografikk og enkle ikoner.