Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

Et lite knippe redaksjonelle illustrasjoner til boligmagasinet Sans for Blink Hus. I flere å hadde jeg ansvar for produksjonen og designet av dette magasinet. Magasinet hadde et godt og variert innhold med blandt annet en livsstilsak. De omhandlet  ulike temaer som jeg hadde stor glede av å illustrere. 

Kort om redaksjonelle illustrasjoner: Redaksjonelle illustrasjoner er, ikke bare vakre bilder som skal pynte opp en ellers kjedelig tekstside, men bilder som gir hint om innholdet i teksten. Den redaksjonelle illustrasjonen skal gi liv til historiene og skape interesse for teksten. På den måten skal  leseren blir engasjert i innholdet. Design og illustrasjon av redaksjonelt innhold har mange ulike funksjoner. Eksempelvis gi uttrykk og personlighet til innholdet, tiltrekke og gjøre stoffet interessant for leseren. Ofte en kombinasjon av alle tre.

Nedenfor er et lite utvalg av hvordan jeg valgte å tolke og skape interesse for noen av  livsstilsakene i Sans.

Illustrasjon om å være snill
Illustrasjon til livstilsak i magasin
Illustrasjon hvilken farge er du
Illustrasjon valg av hus
Illustrasjon
Sans illustrasjon om hvem som bestemmer i hjemmet