Oslo Met og prosjektet storbybarn

Grafisk profil og materiell

STORBYBARN er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barndom i storbyen som iverksetter forskning, utviklings – og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i storbyen. På denne måten bidrar STORBYBARN til inkluderende praksiser i utdanning og profesjonsfelt gjennom å samle kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og Oslo kommune.

Visjonen «På tvers og tett på» er å være nasjonalt ledende og ha en synlig posisjon på kunnskapsutvikling knyttet til barndom i storby, med særlig oppmerksomhet på levekårsutsatte områder. 

STORBYBARN  sikrer at kunnskapsutvikling knyttet til foreldrekunnskap, mangfoldsledelse og rekruttering av ungdommer med minoritetsungdom til utdanning allerede har blitt satt i gang.

Les mer om prosjektet på Oslo Met

Oppdrag: Logo og grafisk profil med utarbeidelse av div materiell som mal PowerPoint, roll-up, plakat og banner.

Oppdragsgiver: Felix Media as/Oslo Met

Storbybarn logo
Profil Storbybarn