Fauna logo med undertekst digital markedsføring og design

Oslo Met og prosjekt Storbybarn

OsloMet og profil for forskningsprosjektet "Storbybarn"

STORBYBARN er et tverrfaglig forskningsmiljø som forsker på barndom i storby. Målet er forskning- og innovasjonsprosjekter som favner mangfoldet av barn og familier i storbyen.

STORBYBARN jobber med å inkludere utdanning og proffesjonsfelt gjennom å samle kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og Oslo kommune.

Visjonen «På tvers og tett på» har som mål å være nasjonalt ledende og ha en synlig posisjon på kunnskapsutvikling knyttet til barndom i storby, med særlig fokus på utsatte områder. 

STORBYBARN har allerede satt i gang rekruttering av ungdommer med minoritetsungdom til utdanning og kunnskapsutvikling knyttet til foreldrekunnskap og mangfoldsledelse.

Storbybarn logo

Over logo og under diverse materiell samt eksempler på ulike måter å sette sammen de grafiske elementene ved behov.

Storbybarn roll-up, PowerPoint-mal og ulike grafiske elementer.

Les mer om prosjektet på Oslo Met

Oppdrag: Logo og grafisk profil med utarbeidelse av div materiell som mal PowerPoint, roll-up, plakat og banner.

Oppdragsgiver: Felix Media as/Oslo Met