Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

Produksjon av utendørs- og webkampanje for Honk

Utendørsreklame for Honk

Produksjon av kampanjemateriell for Honk. Kampanjen skulle ut på flatene utendørs, bak på buss og som annonsering på nett. Min jobb var den grafiske produksjonen av 11 ulike formater med 40 ulike design av annonsene for web. I tillegg 2 ulike wallpapers.

Kampanjen skulle også ha elementer utendørs, så her laget jeg 3 ulike plakater til utendørs og 3 ulike designs til profilering bak på bussene i Oslo. 

Illustrasjonene og det grafiske uttrykket er utabeidet av designbyrået Bleed.
Honk eies av Finn.no

Honk reklame for web
Mobil med reklame for Honk foran en bil
Honk bussreklame bak på buss