Fauna logo med undertekst design og digital markedsføring

Honk • utendørs- og webkampanje

Utendørsreklame for leiebilfirmaet Honk

Produksjon av utendørs- og webkampanje for Honk Produksjon av kampanjemateriell for Honk. Kampanjen skulle ut på flatene utendørs, bak på buss og som annonsering på nett. Min jobb var den grafiske produksjonen av 11 ulike formater med 40 ulike design av annonsene for web. I tillegg 2 ulike wallpapers. Kampanjen skulle også ha elementer utendørs, […]

USN • webdesign

Design av nettside med blogg Forskergruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid på USN omfatter fagområdene musikk, drama og kunst og håndverk. Fauna fikk i oppdrag å designe en nettside for dem. For Forskergruppen for estetiske fag på USN fikk jeg i oppdrag med å designe og sette opp nettsiden for forskergruppen. De hadde behovet for en blogg […]

Storbybarn • grafisk profil

OsloMet og profil for forskningsprosjektet "Storbybarn"

Oslo Met og prosjekt Storbybarn STORBYBARN er et tverrfaglig forskningsmiljø som forsker på barndom i storby. Målet er forskning- og innovasjonsprosjekter som favner mangfoldet av barn og familier i storbyen. STORBYBARN jobber med å inkludere utdanning og proffesjonsfelt gjennom å samle kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og Oslo kommune. Visjonen «På tvers og tett […]

VA Consult • webdesign

Nettsiden til VA Consult vist på en dataskjerm. En mann sitter med ryggen til og ser på nettsiden til VA Consult på mac'en sin.

Ny nettside til VA Consult VA Consult AS er et selvstendig og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen vann, vei og avløp. De har kontorer i Sandefjord, Skien, Drammen og Moss. Fauna har laget ny nettside med ikoner som viser hvilke tjenester de leverer.  Ikonene tar igjen fargene fra logoen. Det ble også tatt nye bilder. Prosjekt: […]

FNF • friluftlivets uke – brosjyre og plakat

Forum for Natur og friluftsliv og Friluftlivets Uke Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte regionene. I forbindelse med Friluftslivets, fikk Fauna Media i oppdrag å […]