USN • webdesign

USN – Forskergruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid Design av nettside med blogg Forskergruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter fagområdene musikk, drama og kunst og håndverk. Karakteristisk for kunstnerisk utviklingsarbeid er at kunnskap genereres gjennom egen estetisk skapende praksis. Kunstnerisk praksis er både forskningstema og forskningsmetode, og kunstneriske verk er både det som blir forsker på og integrert […]

Storbybarn • grafisk profil

OsloMet og profil for forskningsprosjektet "Storbybarn"

Oslo Met og prosjekt Storbybarn STORBYBARN er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barndom i storbyen som iverksetter forskning, utviklings – og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i storbyen. STORBYBARN bidrar til inkluderende praksiser i utdanning og profesjonsfelt gjennom å samle kompetanse fra ulike miljøer ved OsloMet og Oslo kommune. Visjonen «På tvers […]

VA Consult • webdesign

Nettsiden til VA Consult vist på en dataskjerm. En mann sitter med ryggen til og ser på nettsiden til VA Consult på mac'en sin.

Ny nettside til VA Consult VA Consult AS er et selvstendig og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen vann, vei og avløp. De har kontorer i Sandefjord, Skien, Drammen og Moss. Fauna har laget ny nettside med ikoner som viser hvilke tjenester de leverer.  Ikonene tar igjen fargene fra logoen. Det ble også tatt nye bilder. Prosjekt: […]

FNF • friluftlivets uke ’21 brosjyre og plakat

Forum for Natur og friluftsliv og Friluftlivets uke 2021 Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte regionene. I forbindelse med Friluftslivets uke september 2021, fikk Fauna […]

Galleri BKD • webdesign

Nettside for Galleri bygg, kunst og design Våren 2021 fikk jeg i oppdrag å designe websiden for et galleri i Tønsberg. Jeg hadde også oppgaven som webredaktør med ansvar for tilrettelegging av poster med tekst og bilder samt publisering. Oppdrag: Webdesign, innholdsproduksjon og publisering Kunde: Galleri Bygg, Kunst og Design