Fauna logo i minuskler

USN • webdesign

USN – Forskergruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid Design av nettside med blogg Forskergruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid omfatter fagområdene musikk, drama og kunst og håndverk. Karakteristisk for kunstnerisk utviklingsarbeid er at kunnskap genereres gjennom egen estetisk skapende praksis. Kunstnerisk praksis er både forskningstema og forskningsmetode, og kunstneriske verk er både det som blir forsker på og integrert […]

VA Consult • webdesign

Nettsiden til VA Consult vist på en dataskjerm. En mann sitter med ryggen til og ser på nettsiden til VA Consult på mac'en sin.

Ny nettside til VA Consult VA Consult AS er et selvstendig og uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen vann, vei og avløp. De har kontorer i Sandefjord, Skien, Drammen og Moss. Fauna har laget ny nettside med ikoner som viser hvilke tjenester de leverer.  Ikonene tar igjen fargene fra logoen. Det ble også tatt nye bilder. Prosjekt: […]

Spekter • temabilder til nettside

    Bildeillustrasjoner til temaer på nettside Illustrasjonsbilder til temasider på nettsiden til en stor aktør i arbeidslivet. Filteret med fargen over bildene, henter opp fargen fra nettsiden og Spekters logo. Oppdrag: Illustrasjonsbilder til nettsideKunde: Spekter for Coretrek

Galleri BKD • webdesign

Nettside for Galleri bygg, kunst og design Våren 2021 fikk jeg i oppdrag å designe websiden for et galleri i Tønsberg. Jeg hadde også oppgaven som webredaktør med ansvar for tilrettelegging av poster med tekst og bilder samt publisering. Oppdrag: Webdesign, innholdsproduksjon og publisering Kunde: Galleri Bygg, Kunst og Design